Klasy

1 klasa

Ułatwiamy przejście do edukacji szkolnej dla dzieci. Lekcje zawierają wiele gier i materiałów wideo. Dzieci mają 3-4 lekcje dziennie i 15 minut przerwy po każdej lekcji. Po lekcjach dzieci mają czas wolny na dowolne zajęcia.

2 klasa

Większość pracy uczniów drugiej klasy polega na wykorzystaniu umiejętności nabytych wcześniej w pierwszej klasie. Druga klasa to rok bardzo widocznych postępów w czytaniu i sztukach językowych. To rok odkrycia liczb w otaczającym nas świecie.

3 klasa

Jest to kluczowy okres w nauce uczniów, ponieważ stają się bardziej niezależni i dojrzali. Dzieci przechodzą od ćwiczenia podstawowych umiejętności do opanowania ich i przechodzenia do dalszego rozwijania bardziej złożonych umiejętności.

5 klasa

Jest to kluczowy okres w nauce uczniów, ponieważ stają się bardziej niezależni i dojrzali. Dzieci przechodzą od ćwiczenia podstawowych umiejętności do opanowania ich i przechodzenia do dalszego rozwijania bardziej złożonych umiejętności.

6 klasa

Dzieci zanurzają się w rozwijaniu głębszych umiejętności akademickich. Uczniów zachęca się do większej niezależności w nauce, polegającej w mniejszym stopniu na wskazówkach nauczyciela oraz badaniach, planowaniu i ponownym sprawdzaniu własnej pracy.

7 klasa

Jest to kluczowy okres w nauce uczniów, ponieważ stają się bardziej niezależni i dojrzali. Dzieci przechodzą od ćwiczenia podstawowych umiejętności do opanowania ich i przechodzenia do dalszego rozwijania bardziej złożonych umiejętności.

8 klasa

Dzieci zanurzają się w rozwijaniu głębszych umiejętności akademickich. Uczniów zachęca się do większej niezależności w nauce, polegającej w mniejszym stopniu na wskazówkach nauczyciela oraz badaniach, planowaniu i ponownym sprawdzaniu własnej pracy.